Ο χώρος μας

“Δεδομένου ότι το Ανεμόπτερο, μεταξύ άλλων, προωθεί και τη σχολική και κοινωνική ένταξη, η έννοια του «χώρου» δεν περιορίζεται μόνο στις  αίθουσες του Ανεμόπτερου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Το σχολείο
  Το Ανεμόπτερο μπορεί να έρθει σ’ επαφή με μια σχολική κοινότητα (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) και να συνεργαστεί με αυτήν σε ποικίλα επίπεδα (από την κοινή στοχοθεσία για ένα μαθητή/μια μαθήτρια μέχρι τη διοργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα των παιδιών). Σχολική και κοινωνική ένταξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εμπλοκή και τη συμμετοχή στην «αλλαγή» του ίδιου του σχολείου. Αυτό το πόρισμα βγαίνει αβίαστα από τη μακρόχρονη εμπειρία των μελών του Ανεμόπτερου σε δημόσιες σχολικές δομές.
 • Το σπίτι
  Το Ανεμόπτερο «πετάει» και μέσα σε σπίτια. Πάντα με τη συνεργασία της οικογένειας, η κατ’ οίκον παρέμβαση μπορεί να λάβει χώρα για βραχύβια διαστήματα με σκοπό τη γενίκευση δεξιοτήτων εκ μέρους του παιδιού, την υιοθέτηση προσαρμογών στο σπίτι που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του παιδιού, την εκπαίδευση γονέων σε συγκεκριμένες στρατηγικές κ.α.
 • Τη γειτονιά
  Το περιβάλλον των παιδιών δεν είναι μόνο το σπίτι και το σχολείο αλλά και η γειτονιά τους, το πάρκο ή η παιδική χαρά της περιοχής, τα μαγαζιά, οι δρόμοι κτλ. Το Ανεμόπτερο αντιλαμβάνεται ότι για πολλά παιδιά η ανεξαρτησία και η αυτονομία στο επίπεδο της γειτονιάς αποτελεί ζωτικό στόχο. Ακόμα και αν αυτή η ανεξαρτησία σημαίνει π.χ. γενίκευση δεξιοτήτων παιχνιδιού στην κοντινότερη πλατεία, το Ανεμόπτερο είναι έτοιμο να παρέμβει με outdoor προγράμματα εκπαίδευσης.
 • Την πόλη
  Πέρα από τη γειτονιά, ένα παιδί ή ένας έφηβος μπορεί να έχει ανάγκη την κατάκτηση της αυτονομίας στο επίπεδο της πόλης π.χ. χρήση συγκοινωνιακών μέσων, λειτουργική προσαρμογή σε αθλητικούς συλλόγους, δημιουργικά/καλλιτεχνικά στέκια ή μέρη ψυχαγωγίας κ.α. Ο χώρος του Ανεμόπτερου είναι η ίδια η πόλη μας στην οποία όλοι ζούμε και κινούμαστε.
01_ο_χώρος_μας 02_ο_χώρος_μας 03_ο_χώρος_μας 04_ο_χώρος_μας 05_ο_χώρος_μας 06_ο_χώρος_μας 07_ο_χώρος_μας 08_ο_χώρος_μας 09_ο_χώρος_μας 10_ο_χώρος_μας 11_ο_χώρος_μας 12_ο_χώρος_μας 13_ο_χώρος_μας 14_ο_χώρος_μας 15_ο_χώρος_μας