Εργαστήρι Μαθηµατικών

Εργαστήρι Μαθηµατικών

Η µαθητευόµενη µάγισσα ΧιΨι και ο καθηγητής Τετράγωνους-Τετράγωνους «Δεν είµαι καλός στα Μαθηµατικά». Ενήλικες, έφηβοι αλλά ακόµα και µικρά παιδιά διατυπώνουν τακτικά την παραπάνω φράση, σαν να είναι κοινότυπο πια στις κοινωνίες µας πως τα Μαθηµατικά είναι για λίγους! Είναι όµως έτσι; Πώς µπορούµε να ξεπεράσουµε το φόβο για τα Μαθηµατικά, την αντίληψη πως αποτελούν

Εργαστήρι Συναισθηµάτων

Εργαστήρι Συναισθηµάτων

“Αναγνωρίζω – Εκφράζω – Διαχειρίζοµαι τα Συναισθήµατά µου“ Το Βιωµατικό Εργαστήρι απευθύνεται σε τέσσερις ηλικιακές οµάδες: προσχολική ηλικία, Α΄- Β΄, Γ΄- Δ΄ και Ε΄- ΣΤ΄ δηµοτικού. Σ’ αυτό το εργαστήρι θα συµµετέχουµε σε θεατρικά παιχνίδια και ψυχοκινητικές δραστηριότητες, σε παιχνίδια ενδυνάµωσης, εµπιστοσύνης και συνεργασίας, σε κύκλους επικοινωνίας και εικαστικές δραστηριότητες και θα...