Εισαγωγή

Εισαγωγή

Βασικός στόχος της διεπιστημονικής μας ομάδας  είναι η προώθηση της Παιδαγωγικής της Ένταξης. Με τον όρο Παιδαγωγική της Ένταξης εννοούμε το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων και πρακτικών οι οποίες αποβλέπουν σ’ ένα διττό στόχο: Την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ατόμου και τη δημιουργική ανάδειξη των ενδιαφερόντων του. Τη συνεργασία και την προώθηση πρακτικών στα

Ολόπλευρη Ανάπτυξη

Ολόπλευρη Ανάπτυξη

Σχετικά με την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, οι στόχοι της ομάδας μας αφορούν στις εξής περιοχές: Ψυχοκινητική Ανάπτυξη Μαθησιακή Ετοιμότητα και Ανάπτυξη Γνωστικών δεξιοτήτων Στρατηγικές Μάθησης και Ανάπτυξη Μεταγνωστικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας Ανάπτυξη Κοινωνικών δεξιοτήτων Οργάνωση και Διαχείριση Συναισθημάτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων Παιχνιδιού Ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτόνομης...

Σχολική Ένταξη

Σχολική Ένταξη

Στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, οι ενταξιακές πρακτικές αφορούν σε κάθε διαφοροποίηση  που γίνεται προκειμένου να προωθείται η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δραστηριότητες του σχολείου. Για την προώθηση της σχολικής ένταξης, οι στόχοι και τα προγράμματα της ομάδας μας προσανατολίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: Στο μαθητή. Κύριοι άξονες των προγραμμάτων...

Ένταξη στη γειτονιά

Ένταξη στη γειτονιά

Στο πλαίσιο της γειτονιάς, οι στόχοι και τα προγράμματα της ομάδας μας αφορούν στις εξής περιοχές: Ενίσχυση δεξιότητων αυτονομίας του ατόμου. Ενδεικτικά, οι στόχοι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την ασφαλή μετακίνηση και προσανατολισμό του ατόμου στη γειτονιά, τη νοητική χαρτογράφηση και κατανόηση της λειτουργίας των τοπικών δομών εξυπηρέτησης αναγκών, τη διαχείριση χρημάτων και τη διεκπεραίωση...

Κοινωνική Δικτύωση (στέκια)

Κοινωνική Δικτύωση (στέκια)

Τα προγράμματα της ομάδας μας για την κοινωνική δικτύωση αφορούν στη συνεργασία μας με δομές: Εκπαίδευσης Άθλησης Ψυχοκινητικής έκφρασης Καλλιτεχνικής έκφρασης Μουσεία Στέκια ψυχαγωγίας Στέκια παιχνιδιού. Βασικός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η διαφοροποίηση των χώρων και των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν ισότιμα τη διαφορετικότητα του...

Αυτονομία στην πόλη

Αυτονομία στην πόλη

Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα που σχεδιάζουμε αφορούν κυρίως στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, όπως: Νοητική χαρτογράφηση και κατανόηση της λειτουργίας των βασικών δομών εξυπηρέτησης αναγκών στην πόλη (αγορά, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, δομές ψυχαγωγίας). Ασφαλής μετακίνηση και προσανατολισμός του ατόμου σε περιοχές της πόλης (κέντρο, κλπ.) με τα πόδια ή με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.