Εισαγωγή

Εισαγωγή

Απώτεροι στόχοι κάθε παιδαγωγικής σχέσης στο Ανεμόπτερο είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων και η αυτορρύθµιση στη µάθηση και τη συµπεριφορά. Η εμπειρία μας δείχνει ότι, συχνά, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων του παιδιού πέρα από τη δυαδική παιδαγωγική σχέση, στο ποικιλοπρόσωπο περιβάλλον της καθημερινότητάς του (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, κοινότητα). Για το

Ομάδες επικοινωνίας

Ομάδες επικοινωνίας

Στις ομάδες επικοινωνίας η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά την αλληλεπίδραση του παιδιού με άλλους. Ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο της ομάδας, οι δεξιότητες-στόχοι μπορεί να αφορούν ενδεικτικά στα εξής: • Συμμετοχή σε λειτουργικό διάλογο. Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί λειτουργικό λεξιλόγιο, να κατανοεί και να δίνει λειτουργικές πληροφορίες, να αναπτύξει...

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων η έμφαση δίνεται στην κατανόηση των ποικίλων κοινωνικών κανόνων που συνδέονται με τα πλαίσια που περιβάλλουν το παιδί και τους αντίστοιχους κοινωνικούς ρόλους. Ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο της ομάδας, οι δεξιότητες-στόχοι μπορεί να αφορούν ενδεικτικά στις εξής περιοχές: • Εγγύτητα, φυσική επαφή-απόσταση και βλεμματική επαφή ως μέσα ανταπόκρισης...

Ομάδες παιχνιδιού

Ομάδες παιχνιδιού

Στις ομάδες παιχνιδιού η έμφαση δίνεται στην παιγνιακή εξέλιξη του παιδιού από το στάδιο του αισθησιοκινητικού έως και το στάδιο του συμβολικού παιχνιδιού με θεματική φαντασία. Παράλληλα με την παιγνιακή εξέλιξη, στο κάθε στάδιο ενισχύονται και οι αντίστοιχες δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργικής έκφρασης και ανταπόκρισης. Ενδεικτικά, οι παράλληλοι στόχοι για την...