Ανεμόπτερο-Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο του χώρου μας http://anemoptero.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος») και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για μας.

Η παρούσα πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας μας.

  1. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά, εφ’ όσον το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω της αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).
  2. Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 7 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ανεμόπτερο, Καρανιβάλου 35, Τ.Κ. 544 54, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, to.anemoptero@gmail.com.
  3. Για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e-mail σας, ενδεχομένως και το όνομά σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφ’ όσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

  1. Data logs

Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) και συγκεκριμένα:

-Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address)

-Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος

-Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε (Operating System)

-Ο σύνδεσμος προέλευσής σας ή το URL

-Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

-Εκδοχή του φυλλομετρητή (ή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο-browser version)

 

  1. 2. Cookies.

Συμπληρωματικά, κατά την χρήση της ιστοσελίδας αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο διαδίκτυο πιο φιλική και εξατομικευμένη.

Η επεξεργασία των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης (IP Address και πληροφορίες που αντλούνται από τα cookies) απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

α) Διευκόλυνση των επισκέψεων και περιηγήσεών σας στον Ιστότοπο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο για τα cookies.

β) Προστασία του ιστότοπου από ενδεχόμενη κακόβουλη ή παράνομη χρήση (π.χ. η καταχώριση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου όλων των χρηστών απαιτείται προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες απόπειρες κακόβουλης χρήσης τρίτων).

Ο παρών ιστότοπος δεν κάνει χρήση κανενός εργαλείου οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων (analytics).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των cookies, σας παροτρύνουμε να ενημερωθείτε από την σχετική ανάρτησή μας στο footer της σελίδας μας.

 

Το νομικό πλαίσιο και η βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και εν προκειμένω έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε, να βελτιώνουμε και να διασφαλίζουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου του χώρου μας (άρθρ 1 περ. στ του ΓΚΠΔ).

 

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (Hyperlinks)

Ο ιστότοπος δεν παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ωστόσο, στο ενδεχόμενο μελλοντικής παραπομπής σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ανεμόπτερο» δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την πολιτική απορρήτου (είδος επεξεργασίας, επιλογή είδους των cookies κλπ) που ασκείται σε αυτές.

 

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής σας που καταχωρείται αυτόματα κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας τηρείται μόνο για το τρέχον της εισόδου σας έτος και μέχρι το πέρας αυτού και εν συνεχεία διαγράφεται αυτομάτως.

Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Εφ’ όσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

 

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ:

α. Δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστοτόπου και με ποιο τρόπο, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (δι/μα ενημέρωσης και πρόσβασης άρθρ. 12, 13, 14, 15 ΓΚΠΔ).

β) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή την συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

γ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο (δικαίωμα στη λήθη, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

ε) Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να μας ζητάτε να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους που υποδεικνύετε εσείς (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

στ) Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά ανά πάσα στιγμή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση to.anemoptero@gmail.com. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης δικαιούστε να υποβάλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο 210 6475600, contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

Αναθεωρήσεις

Σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστότοπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε άμεσα, ώστε να λάβετε γνώση και να είστε σε θέση να ασκήσετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.