Πρόσκληση σύγκλησης της διοικούσας επιτροπής στις 07/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας για την Προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»

 

Προσκαλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ TΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σε συνεδρίαση κατά τα άρθρα 17 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 7η Μαίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30, στο χώρο του συνεταιρισμού στην οδό Καρανιβάλου 35, με Τ.Κ. 54454, στη Θεσσαλονίκη.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα ακόλουθα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1ο Θέμα : Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων στο συνεταιρισμό –  έγκριση πρόσληψης εργαζόμενης στο συνεταιρισμό  με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

2ο Θέμα : Ταξινόμηση Παιδαγωγικού Υλικού.

3ο Θέμα : Δωρεάν υπηρεσίες σε οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

 

 

Θεσσαλονίκη, 30/04/2019

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω