Πρόσκληση σύγκλησης της διοικούσας επιτροπής στις 26/02/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας για την Προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»

 

Προσκαλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ TΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σε συνεδρίαση κατά τα άρθρα 17 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30, στο χώρο του συνεταιρισμού στην οδό Καρανιβάλου 35, με Τ.Κ. 54454, στη Θεσσαλονίκη.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα ακόλουθα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1ο Θέμα : Έγκριση νέας πρόσληψης στο συνεταιρισμό.

2ο Θέμα : Αλλαγή υπεύθυνου Ωρολογίου Προγράμματος.

3ο Θέμα : Παρουσίαση της μικρο-διδασκαλίας « Οι καρτέλες αυτοελέγχου, ως εργαλείο εκπαίδευσης παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες».

 

 

Θεσσαλονίκη, 19/02/2019

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω