Πρόσκληση σύγκλησης της διοικούσας επιτροπής στις 30/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας

«Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας για την Προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»

 

Προσκαλούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ TΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» σε συνεδρίαση κατά τα άρθρα 17 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στο χώρο του συνεταιρισμού στην οδό Καρανιβάλου 35, με Τ.Κ. 54454, στη Θεσσαλονίκη.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα ακόλουθα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1ο Θέμα: Έγκριση νέων προσλήψεων στο συνεταιρισμό και έγκριση τροποποιήσεων συμβάσεων.

2ο Θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Συνεταιρισμού.

3ο Θέμα: Δημιουργία Εργαστηρίου Χριστουγεννιάτικων Κατασκευών.

4ο Θέμα: Νέα επιστημονική υπεύθυνη για την ειδικότητα της εργοθεραπείας. 

 

Θεσσαλονίκη, 23/11/2018

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω