Ομάδες outdoor

Ομάδες outdoor

Στις ομάδες outdoor, το Ανεμόπτερο χρησιμοποιείται ως ορμητήριο για βόλτες στις γειτονιές και στο κέντρο της πόλης μας. Τα αντίστοιχα προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συναντήσεις στο χώρο του Ανεμόπτερου για προεργασία ή ανατροφοδότηση στην αρχή ή στο τέλος της βόλτας ή και απευθείας συναντήσεις στην περιοχή εξόρμησης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα και η στοχοθεσία αφορούν κυρίως στη βιωματική ενίσχυση δεξιοτήτων, όπως:

• Νοητική χαρτογράφηση και εξοικείωση με ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, παιχνιδιού και πολιτισμού στην πόλη.

• Νοητική χαρτογράφηση και κατανόηση της λειτουργίας των βασικών δομών εξυπηρέτησης αναγκών στην πόλη (αγορά, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ.).

• Ασφαλής μετακίνηση και προσανατολισμός του ατόμου σε περιοχές της πόλης (κέντρο, κλπ.) με τα πόδια ή με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

• Διαχείριση χρημάτων και διεκπεραίωση συναλλαγών.

• Τήρηση και προσαρμογή κοινωνικών κανόνων ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο.