Ομάδες παιχνιδιού

Ομάδες παιχνιδιού

Στις ομάδες παιχνιδιού η έμφαση δίνεται στην παιγνιακή εξέλιξη του παιδιού από το στάδιο του αισθησιοκινητικού έως και το στάδιο του συμβολικού παιχνιδιού με θεματική φαντασία. Παράλληλα με την παιγνιακή εξέλιξη, στο κάθε στάδιο ενισχύονται και οι αντίστοιχες δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργικής έκφρασης και ανταπόκρισης. Ενδεικτικά, οι παράλληλοι στόχοι για την παιγνιακή εξέλιξη αφορούν στους εξής τομείς:

• Έκφραση και επικοινωνία.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι μπορεί να αφορούν σε λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες, στη συναισθηματική ανταπόκριση, στην κοινωνική ευχαρίστηση, στην έκφραση και επικοινωνία συναισθημάτων και ιδεών, στη χρήση του παιχνιδιού για δοκιμή αντιδράσεων και διαχείριση συναισθήματος, κλπ.

• Κοινωνικές δεξιότητες.
Ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού (μοναχικό-παράλληλο-συντροφικό-συνεργατικό παιχνίδι) ενισχύονται οι αντίστοιχες κοινωνικές δεξιότητες, όπως πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση, τήρηση κανόνων, διαχείριση συγκρούσεων, αποδοχή λάθους/ “ήττας”, κατανόηση ομαδικότητας, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κλπ.

• Δημιουργικότητα.
Σε αυτόν τον τομέα, οι στόχοι αφορούν στην ενίσχυση της παρατήρησης και της ανταπόκρισης, στην εξέλιξη των ικανοτήτων μίμησης, στην ενίσχυση του αυθορμητισμού, της εξερεύνησης και του πειραματισμού, στην παραγωγή νέων ιδεών και στην επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης και στην ικανότητα προσαρμογής κανόνων, υλικών και θεματολογίας ανάλογα με την περίσταση και τους συμπαίκτες.