Κοινωνική Δικτύωση (στέκια)

Κοινωνική Δικτύωση (στέκια)

Τα προγράμματα της ομάδας μας για την κοινωνική δικτύωση αφορούν στη συνεργασία μας με δομές:

  • Εκπαίδευσης
  • Άθλησης
  • Ψυχοκινητικής έκφρασης
  • Καλλιτεχνικής έκφρασης
  • Μουσεία
  • Στέκια ψυχαγωγίας
  • Στέκια παιχνιδιού.

Βασικός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η διαφοροποίηση των χώρων και των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν ισότιμα τη διαφορετικότητα του καθενός.

Η συνεργασία μας με τις δομές αυτές μπορεί να ξεκινήσει τόσο με πρωτοβουλία και απόφαση της οικογένειας όσο και με πρωτοβουλία των ίδιων των δομών.