Ένταξη στη γειτονιά

Ένταξη στη γειτονιά

Στο πλαίσιο της γειτονιάς, οι στόχοι και τα προγράμματα της ομάδας μας αφορούν στις εξής περιοχές:

  • Ενίσχυση δεξιότητων αυτονομίας του ατόμου.

Ενδεικτικά, οι στόχοι μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την ασφαλή μετακίνηση και προσανατολισμό του ατόμου στη γειτονιά, τη νοητική χαρτογράφηση και κατανόηση της λειτουργίας των τοπικών δομών εξυπηρέτησης αναγκών, τη διαχείριση χρημάτων και τη διεκπεραίωση συναλλαγών (λογαριασμοί, αγορά, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ), καθώς και τη χρήση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων στο εκάστοτε πλαίσιο.

  • Παιχνίδι στη γειτονιά.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος μπορεί να είναι η ενίσχυση των δεξιότητων ατομικού και ομαδικού παιχνιδιού (με αδέρφια, συγγενείς, συνομήλικους κλπ.), η αυτόνομη κι ασφαλής μετακίνηση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, η διαχείριση προκλήσεων στο παιχνίδι, καθώς και η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ενηλίκων και συνομηλίκων προκειμένου η αλληλεπίδραση στο παιχνίδι να γίνεται σε κλίμα αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού.

  • Συνεργασία με δομές της γειτονιάς.

Η συνεργασία μας με τις δομές της γειτονιάς (αγοράς, εκπαίδευσης, άθλησης, δημιουργικής απασχόλησης κλπ.) αφορά στην αξιολόγηση, στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και στον από κοινού σχεδιασμό προκειμένου οι δομές αυτές να στηρίζουν την ένταξη και την αρμονική συμμετοχή του ατόμου στην κοινοτική ζωή.