Αυτονομία στην πόλη

Αυτονομία στην πόλη

Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα που σχεδιάζουμε αφορούν κυρίως στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, όπως:

  • Νοητική χαρτογράφηση και κατανόηση της λειτουργίας των βασικών δομών εξυπηρέτησης αναγκών στην πόλη (αγορά, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, δομές ψυχαγωγίας).
  • Ασφαλής μετακίνηση και προσανατολισμός του ατόμου σε περιοχές της πόλης (κέντρο, κλπ.) με τα πόδια ή με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Διαχείριση χρημάτων και διεκπεραίωση συναλλαγών.
  • Χρήση και προσαρμογή κοινωνικών δεξιοτήτων ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο.